గ్రేడ్‌లు

గోళాకార తారాగణం ఇనుము బ్రాండ్ పోలిక పట్టిక
చైనా QT400-18 QT450-10 QT500-7 QT600-3 QT700-2 QT800-2 QT900-2
జపాన్ FCD400 FCD450 FCD500 FCD600 FCD700 FCD800
అమెరికా 60-40-18 65-45-12 70-50-05 80-60-03 100-70-03 120-90-02
ఫోమర్ సోవియట్ యూనియన్ BЧ40 BЧ45 BЧ50 BЧ60 BЧ70 BЧ80 BЧ100
జర్మనీ GGG40 GGG50 GGG60 GGG70 GGG80
ఇటలీ GS370-17 GS400-12 GS500-7 GS600-2 GS700-2 GS800-2
ఫ్రాన్స్ FGS370-17 FGS400-12 FGS500-7 FGS600-2 FGS700-2 FGS800-2
ఇంగ్లండ్ 400/17 420/12 500/7 600/7 700/2 800/2 900/2
పోలాండ్ ZS3817 ZS4012 ZS(4505)
5002
ZS6002 ZS7002 ZS8002 ZS9002
భారతదేశం SG370/17 SG400/12 SG500/7 SG600/3 SG700/2 SG800/2
రొమేనియా FGN70-3
స్పెయిన్ FGE38-17 FGE42-12 FGE50-7 FGE60-2 FGE70-2 FGE80-2
బెల్జియం FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2
ఆస్ట్రేలియన్ 300-17 400-12 500-7 600-3 700-2 800-2
స్వీడన్ 0717-02 0727-02 0732-03 0737-01 0864-03
హంగేరి GǒV38 GǒV40 GǒV50 GǒV60 GǒV70
బల్గేరియా 380-17 400-12 450-5
500-2
600-2 700-2 800-2 900-2
ISO 400-18 450-10 500-7 600-3 700-2 800-2 900-2
కోపాంట్ FMNP45007 FMNP55005 FMNP65003 FMNP70002
ఫిన్లాండ్ GRP400 GRP500 GRP600 GRP700 GRP800
నెదర్లాండ్స్ GN38 GN42 GN50 GN60 GN70
లక్సెంబర్గ్ FNG38-17 FNG42-12 FNG50-7 FNG60-2 FNG70-2 FNG80-2
ఆస్ట్రియా SG38 SG42 SG50 SG60 SG70